The Art of Operations?

Elwee richt zich bij het verlenen van diensten niet zozeer op kennisoverdracht maar veel meer op kennisbehoefte (Pull) en vaardighedenoverdracht (Continu Verbeteren).

Daarom wordt er veel waarde gehecht aan de bereidwilligheid van de klant om alle belanghebbenden binnen het bedrijf te betrekken in het traject waarop de dienst van toepassing is.

  • In het geval van een training is dat behalve de cursist ook vaak de leidinggevende of iemand uit de staf die door een adequate begeleiding kan helpen om echt vooruitgang te boeken.

  • Wij helpen u om tussen trainingen vooruitgang te boeken door een gerichte coaching. Zodat het geld en de tijd die ge├»nvesteerd worden optimaal effect hebben.
  • In het geval van het verbeteren van processen - of het nu het uitdenken of het implementeren ervan betreft - helpen wij u om alle lagen van de desbetreffende afdeling(en) te bereiken. Openstaan voor terugkoppeling en samen oplossingen toepassen is een krachtig basis om naar Operational Excellence te komen.

Elwee helpt u met het goed toepassen van verandermanagement in combinatie met structuur (projectmanagement) en expertise (Lean, 6Sigma, Theory of Constraints). Samen zorgen wij voor het verschil en boeken wij vooruitgang naar een topprestatie.

Bij de Elwee dienstverlening staat het gedachtegoed van een aantal grote denkers centraal:

- Stephen Covey.

Op het gebied van persoonlijk leiderschap is veel te winnen voor een bedrijf. Het transformatieproces waarbij de medewerkers van een grote regelbehoefte naar een groot regelvermogen komen maakt het bedrijf onherkenbaar dynamisch.

- Eliyahu Goldratt.

Het is van het grootste belang om het doel van een bedrijf voor ogen te houden: het genereren van geld. Het mooie van de Theory of Constraints is dat het zich ook daadwerkelijk richt op het genereren: niet het drukken van de kosten en daarmee bijvoorbeeld het verhogen van efficiency heeft de prioriteit. Nee, eerst zorgen dat je zoveel mogelijk verdiend door daadwerkelijk met een hoge doorvoersnelheid te verkopen. Een goede visie en een krachtige strategie om de visie te verwezenlijken geeft de richting aan bedrijf en personeel.

- Taiichi Ohno.

Waar wil de klant voor betalen? Dat moet je dan ook leveren. De rest is verspilling. Ziehier in een notendop de filosofie van de rechterhand van de Toyota familie. Een filosofie die meer en meer is gaan leven en inmiddels zo populair is dat iedereen en alles Lean lijkt te hebben ingevoerd. Met de nadruk op lijkt: je kunt niet verwachten dat waar specialisten tientallen jaren over hebben gedaan, dat dat binnen enkele jaren is in te voeren in elk bedrijf. Vaak is niet eens de noodzaak tot invoering van Lean bekend binnen een bedrijf en wordt het een tot mislukken gedoemd efficiency programma.

 
SmallTel Aviv_2010 [iPhone].png