De succesfactoren bij ondersteuning!

Kennis van zaken: Ondanks het feit dat vaak aangenomen wordt dat kennis voldoende aanwezig is binnen een bedrijf of een afdeling, is dat niet de mening van Elwee.Tenminste niet als het streven naar operational excellence een rol speelt. Dan is het juist van belang om continu op zoek te zijn naar nieuwe inzichten en methodieken. Op dit gebied brengt Elwee veel bagage mee. Vanuit een technische basis - scheepswerktuigkundige - is veel expertise opgebouwd in productieprocessen- en management. Zo heeft Lean Manufacturing geen geheimen meer. Via een assemblage bedrijf dat onderdeel is van het grote Robert Bosch GmbH is niet alleen veel ervaring opgedaan bij het Lean maken van processen in de supply chain, ook is veel kennis opgebouwd bij het ontwikkelen en invoeren van allerlei hulpmiddelen om processen transparant te maken en daardoor ook continu te kunnen verbeteren.

Begrijpen voordat je begrepen wordt: Uitgangspunt van Elwee is dat er voldaan wordt aan de behoefte van de klant. Zelf is de nodige ervaring opgedaan met adviesbureaus die het allemaal wel weten. Die vergeten te luisteren en dus niet ingaan op de vraag maar die 'hun eigen kunstje' willen kopiƫren bij de klant. Zoals iedereen die iets over change management weet u kan vertellen, werkt dit in de praktijk niet. Zonde van het geld. Zeggen hoe iets moet werkt niet als de ander niet tot dat inzicht is gekomen. Dus ja, wel kritisch zijn ten opzichte van de wensen en behoeften van de klant - denkt deze de goede richting op? - maar pas nadat klip en klaar is wat de klant bedoeld.

Overzien van bedrijfsprocessen: De sleutel tot succes op de lange termijn ligt in het vermogen om te kunnen beoordelen wat de werkelijke knelpunten zijn in het groeiproces en het vermogen om geld te genereren. Je niet richten op het sterker maken van elke schakel, maar het richten op het sterker maken van de zwakste schakel. Zo wordt de focus behouden en is voor iedereen duidelijk welke richting het bedrijf opgaat. Elwee heeft dit inzicht jarenlang met succes ontwikkeld en toegepast. Niet alleen had dit een sterke invloed op de resultaten, ook is het leuk om te merken dat afdelingen nauwer met elkaar gaan samenwerken en meer voor elkaar overhebben. Echt win - win dus!

Het tonen van leiderschap op het juiste moment: Hoe groter de crisis, hoe rustiger de baas! kent u die uitdrukking? Ondersteuning is situationeel, inspelen op de situatie. En dus ook iemand leiden als die behoefte er is. De objectieve blik van de - relatieve! - buitenstaander kan rust brengen door de vinger te leggen op de verstorende facetten en deze op kordate manier te elimineren. Door een jarenlange ervaring als leidinggevende in bedrijven waar zoals overal niet alles te voorspellen was, heeft Elwee zich deze 'rust' eigen gemaakt. Wel passie, wel drive, geen stress.

Kortom: we helpen u graag verder!

 
SmallTel Aviv_2010 [iPhone].png