Teaching once is learning twice

Elwee heeft door de opgedane ervaring in de praktijk (zeevaart, productie, management) veel inzicht gekregen in de verschillende lagen van het bedrijf: van management niveau tot aan de werkvloer. Mits goed toegepast is dit inzicht een meerwaarde voor veel bedrijven.

De trainingen zijn derhalve niet alleen geschikt van manager tot aan productie / logistiek medewerker, ze slaan ook bruggen tussen afdelingen en lagen.

Hoewel de trainingen uitgaan van het invoeren en verbeteren van de processen in het bedrijf (zoals Productiemanagement, Supply Chain Management, Lean Management en de Theory of Constraints)  is er ook veel aandacht voor het verhogen van het persoonlijk leiderschap. Uiteindelijk leidt een hoge mate van betrokkenheid en regelvermogen van alle medewerkers tot een World Class bedrijf.

In het trainingsproces zelf wordt ook direct hands-on gewerkt aan verbeteringen door de cursisten zelf, zodat het geleerde direct in de praktijk wordt toegepast en leidt tot ontwikkeling van de vaardigheden. De principes van succesvol veranderen en projecten leiden worden hier spelenderwijs bij gebruikt zodat de verbetering gestructureerd en structureel wordt ingevoerd.

Door de ervaringen opgedaan in verschillende bedrijven en gedeeld binnen het netwerk, is snelle inleving mogelijk in de situatie van uw bedrijf en wordt aangesloten op de behoefte. Kennis is tegenwoordig gemakkelijk op te zoeken. Vertellen hoe het moet is meestal ook weinig zinvol. De juiste kennis boven tafel krijgen en hoe deze effectief is in te zetten is in onze ogen de taak en uitdaging van de trainer.

 
SmallTel Aviv_2010 [iPhone].png